Klantonderzoek

Koffie doen?

Om je doelgroep te begrijpen, moet je deze door en door kennen. Daarvoor moet je natuurlijk het een en ander over ze weten. Wij werken met bewezen middelen om deze informatie te verzamelen: via een kwalitatief of een kwantitatief onderzoek (Braun & Clarke, 2013). Zo kun jij op een gedegen manier in de wereld van jouw klanten duiken voor een klantevaluatie, behoefteninventarisatie of een analyse van jouw externe bedrijfscommunicatie. Met behulp van onze wetenschappelijke kennis geven wij dit inzicht om jouw campagnes een boost te geven. 

Voordat we in gesprek gaan met de klant zelf, brengen we in kaart wie we leren kennen. Soms is een korte inventarisatie voldoende, soms blijkt dat een uitgebreider onderzoek meer loont. De slagingskans van een campagne en creatie kan in veel nuances liggen. Daar gaan we dus ook naar op zoek!

Wanneer we besluiten een kwalitatief onderzoek te doen, richten wij ons op een klein deel van een groep en proberen zoveel mogelijk over hen te weten te komen. Dit doen we middels telefonische of face-to-face gesprekken. De klant kan uitgebreid zijn verhaal kwijt, waarna wij de mogelijkheid hebben om veel doorvragen te stellen met een 'hoe' en 'waarom' aard. We geven deze rijke data vervolgens betekenis op een beschrijvend-verklarende manier. Vervolgens brengen we deze informatie in kaart door middel van wetenschappelijke sensitizing en definitive concepts (Braun & Clarke, 2013).

Bij een kwantitatief onderzoek doen wij uitspraken op basis van de gehele doelgroep. Dit doen we middels een digitale vragenlijst die we sturen naar een groter aantal respondenten (+/- 50 mensen). Van tevoren kijken wij aan welke klanten wij graag een aantal vragen willen stellen en met welke betrouwbare vragen wij dit kunnen doen. Kwalitatief en kwantitatief onderzoek hoeven niet per se gescheiden te zijn. Ze kunnen zelfs zeer goed complementair werken. Soms blijkt de meest waardevolle onderzoeksmethode om bijvoorbeeld eerst een survey te doen en daarna diepgaande interviews te houden of andersom (Braun & Clarke, 2013).

Zodra we alle gegevens hebben verzameld, werken we aan het verkrijgen van resultaten. We presenteren onze bevindingen met feitelijke kennis en onze conclusie en discussie hierbij. Met de kracht van ons design laten we dit zien in duidelijke, strakke grafieken en beelden. We doen een aantal aanbevelingen over de resultaten en kijken samen hoe we deze informatie zo goed mogelijk gaan benutten in jullie marketingcommunicatiestrategieën.

 

(Bron: Braun, V. & Clarke, V. (2013). Successful Qualitative Research: A practical guide for beginners. Sage: London, p. 19-41.)

Koffie doen?
Terug naar diensten